Липсващите части на Бруно Каталоно

Pin It

На пръв поглед скулпторите на французина Бруно Каталоно изглеждат като удивителна илюзия, сякаш плават из въздуха. Но…