Да спрем глобалното затопляне

Pin It

Глобално затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и световния океан на Земята, което се наблюдава…