Златно сечение за Photoshop

Pin It

Златното сечение е във всичко около нас. Някои го определят като съвършена математическа комбинация, а други виждат…