Идейни пазарни торби

Идейни предложения към рекламистите за създаване на креативни предложения за торби за рекламни кампании. Източник: toxel