Smoke Brushes 2

Pin It

Четка за Photoshop с, която много лесно ще можете да рисувате пушек. Автор на този инструмент е Falln-Stock. След инсталирането ще разполагате с още една разновидност на пушек в колекцията си. …