Серия социални реклами – част 1

Pin It

Рекламата трябва да привлича вниманието, да бъде ясна за разбиране и със силно послание, което да се…