Анатомия на една рецепта

Pin It

Дизайнерката Leonie Anholts създава игра, която е взаимствена от стара китайска игра. Играта се казва „Анатомия на…