Златно сечение – инструмент

Златно сечение (известно още като златна пропорция, златен коефициент или божествена пропорция) е ирационално число в математиката,…