Съвременен дизайн на мебели от алуминий и дърво

Pin It

При комбинация на различни материали се получават впечатляващи резултати. Такъв е примерът и с проекта на Hilla…