Рязани илюстрации

Pin It

Забележителни илюстрации от американката Maude White. Тя умело на ръка работи с нож и хартия. С лекота…