Вещите ни въздействат

Pin It

Можете ли с един обикновен предмет от ежедневието да внушите страх, радост, любов или друго чувство? Вероятно…