Стъклено сърце

Pin It

Eva Milinkovic и Kriston Gene ръботят със стъкло от което създават впечатляващи форми. Създадените от тях обеми намират различно приложение в ежедневието ни, офиса и в домакинстото. Както много автори така и те са се вдъхновили от природата за част от творбите си, но вплитат и своите виждания.