Шоколадово великденско яйце

Pin It

Стъпка 1: Използвайте карфица, за да направите две дупки отгоре и отдолу на яйце. Внимателно продухайте и…