Skype Art

Pin It

Човек докато не загуби нещо не може да го оцени истински. За съжаление тази максима е валидна…