WWF и приятели организират благотворителна изложба

Pin It

Благотворителна изложба на детски рисунки, за Центъра за опазване на влажните зони в Драгоман, с организатори международната…