Направете стария хладилник на черна дъска

Pin It

Както за учениците, така и за много възрастни е забавно да си пишат съобщения. За всички е…